Ömer Can Talu

Böyle kutlanırmış “Çocuk Bayramları”

Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Çocuk Bayramları” nasıldı diyerek o yıllara ait Osmanlıca gazeteleri taradım ve hayli neşeli bir tabloyla karşılaştım. Eminim okuyanlar bizim çocukluğumuzdaki Çocuk Bayramlarından çok daha güzelmiş diyeceklerdir.

Bu vesileyle herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

23 Nisan 1927

Çocuk bayramı sevincle tes’îd idildi
Dünkü çocuk balosu, himaye-i etfalimizin muvaffak bir eseridir

Dünkü tarihi günü ve çocuk bayramını bütün Ankara, ihtiyarıyla genciyle ve çocuklarıyla meserret ve heyecanla tes’id itdi, bilhassa çocuk balosu çok mükemmel oldu

Cocuk bayrami3
Çocuk bayramının tes’idine aid muhtelif intibâlar
[Çocuk sarayının önündeki tak, himaye-i etfal merkez-i umumiyesi azaları, çocuk sarayı önünde ve yavrular saraydan çıkarlarken]

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günün yıl dönümüne ve aynı zamanda çocuk bayramına tesadüfdü. Bu iki bayram dolayısıyla her taraf donanmışdı. Memleketimizde ilk def’a yapılan ve çok büyük bir alaka uyandırdığı dünkü tezahüratıyla görülen “Çocuk bayramı” içün himaye-i etfal cemiyeti malum olduğu üzere bir program tanzim itmişdi.

Daha sabahdan kız ve erkek mekteb talebeleri temiz elbiseleriyle bayrama iştirak itmek içün birer ikişer mekteblerine gidiyorlardı. Her tarafda bir bayram kokusu, bir bayram sevinc ve süruru vardı. Program muhibince erkek lisesi ile numune arasındaki yerde çocuklar ve mektebliler ictima’ idiyorlardı. Bunlara tahsis idilen otomobiller bayraklarla süslenmişdi. Bir bando muzıka Milli marşlar çalıyordu.
Saat on bire doğru yavrular otomobillere taksim olundu. Önde bando muzıka olarak alay hareket itdi. Alay olarak yenişehirde ufak bir gezinti yaptıkdan sonra şehir emaneti caddesini takiben Büyük Millet Meclisi önünden İstanbul caddesi tarikiyle “çocuk saray”ına geldi.
Himaye-i etfal cemiyeti birisi “çocuk sarayı” önünde ve dirmi kooperatif binası yanında iki tâk yapdırmışdı. Çocuk sarayının büyük kapısının iki tarafında iki masa konmuş ve çocuklara tevzî’ idilecek oyuncaklar, şekerlemeler, pastalar konmuşdu. Alt salonda riyaset-i cumhur orkestrası güzel havalar çalıyordu. Anneler ve babalar evladlarını kucaklayarak çocuk sarayına gelmiş ve bir kısmı da binanın konferans salonu, odaları ve diğer salonları doldurmuşlardı, hepsi alayı bekliyorlardı; alay geldi. Sarayın yan tarafındaki kapıdan içeri alındılar.

Her iki bayram hakkında izahat virilerek oyuncak ve pastalar tevzi’ idilmeğe başlandı. Çocuklar buradan salıncakların kurulmuş olduğu oyun yerine götürüldüler, burada salıncaklar, dönmedolab vesaire mevcuddu. Meydanın biraz gerisinde ip canbazı oynuyordu. Eğlenceler akşama kadar devam itdi, pehlivanlar güreşdi.

Gece her taraf donanmışdı gündüzün süruru gece yarısına kadar devam itdi.

Çocuk balosunda

Akşam okaf otelinde virilen çocuk balosu da çok güzel oldu. Balo on yedide başladı. Okaf otelinin büyük salonunda çok zarif bir sahne yapılmışdı. Otelin dış koridorundaki masalara çocuklara verilmek üzere bir takım oyuncaklar konmuşdu. Riyaset-i cumhur orkestrasından ayrılan bir heyet-i muhtelif güzel parçalar çalıyordu.

Çocuklarımız tarafından terennüm idildi. Küçük bir yavru Aka Gündüz beyin “Gazi” şi’rini okudu ve çok alkışlandı. “Piyeru ve piyerot” namıyla bir oyun oynandı. Mini miniler ne kadar muvaffakiyetle rollerini yapdılar.

Bunu müteakib köy dansı yapıldı. Bu dansda çok güzel oldu, alkışlar ve takdirler topladı.

On dakika istirahatden sonra tekrar numrolar başladı. Olaçin? dansı yapıldı, gemici şarkısı söylendi, kuzu şi’ri okundu. Bin oyunu oynandı sonra ufak bir piyes oynandı piyesden sonra zeybek dansı yapıldı. Zeybek dansını herkes alkışladı. Zeybek dansından sonra hâzırûna teşekkür idildi. Asıl çocuk balosuda bundan sonra başladı bu günün nihayetsiz süruruyla mes’ud olan yavruların baloyu teşrif iden Başvekil İsmet Paşa ile Maarif Vekili Necati, Bahriye Vekili İhsan, Ziraat Vekili Sabri ve Ticaret Vekili Rahmi beylerle Rus sefiri Soriç yoldaş ve refîkası ve daha bir çok zevat-ı kiram, peder ve validelerinin huzurunda serbest dansları çok şen ve cazib bir manzara arz idiyordu. Yavrucakların birer çift olarak orkestranın mutarrid ahengine ayak uydurmaları ne kadar güzeldi.

Bu mesrûrlu günde yavrular yoruluncaya kadar oynadılar.

Sözlük

Tes’id:Kutlama, kutlamak
Himaye-i Etfal:(Günümüzdeki Çocuk Esirgeme)
Meserret: Sevinç
İntiba: İzlenim
Tanzim: Düzenlemek, tertip etmek
Sürur: Sevinç
Tevzi’: Dağıtım, dağıtmak
Mesrur: Sevinçli

Cocuk-bayrami1
Cocuk-bayrami2
Cocuk-bayrami4
Cocuk-bayrami5

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer //
https://anahtar.tv/
[email protected]
https://www.instagram.com/omercantalu/

Yorum ekle

Bir Cevap Yazın

Takip

Paylaşımlarıma destek vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz.

Web sayfama hoş geldiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Sormak istediğiniz her konu için bana sosyal medya adreslerimden ve mail adresimden ulaşabilirsiniz.


İletişim Formu ve Mail için lütfen buraya tıklayınız.