Ömer Can Talu

“Irak’ı Tayyareleriyle Yakanlar”

1. HABER

Gece aldığımız hususi telgraflarımız

İngilizlerin küstahane ve mütecâvizane notaları!

Tatar surlarını, Babil kalelerini tahrib itdikden sonra Iraka hiç bir iyiliği dokunmayan bir ırk imişiz!
Fakat bizde karşımızda bütün Irakı tayyareleriyle yakan bir ırk görüyoruz!

İstanbul: 31 Kanun-i evvel (Muhabir-i mahsusamızın telgrafıdır) – İngiliz heyet-i murahhasası tarafından (Musul) hakkında murahhaslarımıza virilen üçüncü notada tezyifane bir lisan kullanılmakdadır. Irkı, siyasi, iktisadi, sevkülceyşî, Misak-ı Milli kasemlerini ihtiva iden bu notada İngilizler diyorlar ki:

“Süleymaniye Kürdleri arasında bir … rast gelmek Anadoluda bir Ruma rast gelmek kadar güçdür. Musul vilayeti sekenesi Tatar surlarının Babil, irva ve iska kanallarını tahrib itdikleri zemandan beri Iraka hiç bir iyiliği dokunmamış bir ırka virilmekden ise İngiliz mandası hududları dahilinde yaşamağı tercih iderler.

Misak-ı Millideki maddenin ise Musulun iadesi suretinde tefsir idilemeyeceği hakkında evvelce virilmiş olan notadan tecâhül idilmekdedir. Musulun Misak-ı Milliye dahil olduğu hakkındaki eski beyanatı tekrar itmek kanaat-i bahş değildir.

İstanbul Meclis-i Mebusanında ve Ankara Büyük Millet Meclisinde Musul temsil idilmemişdir.
Devamı okunmuyor.

Sözlük:
Mütecâviz: Saldırgan, tecavüzkar
Murahhas: Delege
Kasem: Yemin
Tecahül: Bilmezlikten gelme
İhrak: Yakma
Mevsuk: Güvenilir
Harekat-ı isyaniye: İsyan harekatı

2. HABER

Hindistanda Kıyamlar

İngilizler zavallı halkı tayyareler ile ve insafsızca yakıyorlar
İstanbul: 30 (A.A) – Ajans havas Delhiden istihbar idiyor: İsyan iden kabaile karşı gönderilen on sekiz tayyare, kabail-i mezkura üzerine dört tonilato sikletinde bomba atmışdır.

3. HABER

Musulda İsyan

İngilizler idare-i ırkıyye i’lan itmiş isede ahali bir tayyare hangarını ihrak itmişlerdir.
Mevsuk istihbaratımıza nazaren İngilizler Musulda idare-i ırkıyye i’lan itmişlerdir. Yerliler harekat-ı isyaniyeye başlamış ve bir tayyare hangarını ihrak itmişlerdir. (A.A)

Ingiliz-kustahligi

Ingilizler-Hindistan-halkini-bombaladi

Ingilizler-Musul

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer //
https://anahtar.tv/
[email protected]
https://www.instagram.com/omercantalu/

Yorum ekle

Bir Cevap Yazın

Takip

Paylaşımlarıma destek vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz.

Web sayfama hoş geldiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Sormak istediğiniz her konu için bana sosyal medya adreslerimden ve mail adresimden ulaşabilirsiniz.


İletişim Formu ve Mail için lütfen buraya tıklayınız.