Türklük ve Yunanlılık – 5 Temmuz 1920

Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin 5 Temmuz 1920 tarihinde ilk sayfada yayınladığı bu yazı özetle, Türkiye’nin zararına çalışan ve “Yunanlılık” yapan kişilerden ve faaliyetlerinden bahsetmektedir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ordusunu denetliyor.(Fotoğraf haberde geçmemektedir.) TÜRKLÜK VE YUNANLILIK Osmanlı Devleti’nin mütenevvi(çeşitli) olan esbab-ı inhitatını(çöküş sebeplerini) tedkik eylediğimiz vakit, bu sebeplerin arasında en büyüklerinden birinin Yunan âmâlini(emellerini) mevki-i faale(faal […]

Devamını oku

Yunan Taarruzları – 1 Temmuz 1920

Bugünden itibaren Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayfalarında bulunan haberlerden ilgi çekici olanları -ki dönem itibariyle birçoğu savaş haberleri- çevirip yayınlayacağım. Bu bağlamda 1 Temmuz 1920 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinden çevirdiğim ilk haberi aşağıda ilginize sunuyorum. Fotoğraf temsilidir. Yunan askerlerinin Karahisar’da oldukları bir zamana aittir.(1922) YUNAN TAARRUZLARI Yeni bir ittifak-ı müselles(üçlü pakt) karşısındayız: Yunanistan, İngiltere İstanbul […]

Devamını oku

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak – Ziya Gökalp PDF

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak PDF – 23 Mart 1876 doğumlu olan ve “Türk milliyetçiliğinin babası” olarak nitelenen Ziya Gökalp, yazar, siyasetçi, toplumbilimci ve şairdir. Aslen Diyarbakır doğumlu olan fikir adamı Ziya Gökalp, henüz Askeri Ortaokul’dayken hocası tarafından aşılanan fikirleri benimsemeye başladı. İlerleyen yıllarda birçok fikir akımını inceleme fırsatı yakalayarak kendisini geliştirdi ve böylelikle Türk Milliyetçiliği akımının […]

Devamını oku

Ateşten Gömlek – Halide Edib Adıvar PDF

Ateşten Gömlek PDF halini sizlerle paylaşıyorum. 1884 yılında doğmuş, kültürü ve bilgi birikimiyle her zaman adından söz ettirmeyi başarmış olan Türk yazar, akademisyen ve siyasetçidir. Halide Edib Adıvar, Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek için birçok miting düzenlemiştir. Ancak bunlardan en önemlisi olan 1919 yılındaki Sultanahmet Mitinginde usta bir hatip olduğunu da ortaya koymuştur. Zira bu mitingte halkı […]

Devamını oku

Vatan Yahut Silistre – Namık Kemal PDF

Vatan Yahut Silistre PDF halini sizlerle paylaşıyorum. İyi okumalar dilerim. Namık Kemal, Türkiye’de Milliyetçiliğin öncüsü sayılan önemli bir devlet adamı, şair, yazar ve gazetecidir. Tanzimat devrinin vazgeçilmez isimlerinden olan Namık Kemal, yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarını da Türk Edebiyatı ve Türk fikir hayatına kazandırmıştır. “Vatan Şairi”, “Hürriyet Şairi” gibi isimlerle de bilinen Kemal, Vatan Yahut Silistre […]

Devamını oku

Konut Sektörü ve Asgari Ücret

İnsanoğlunun en temel ihtiyaçları arasında yeme-içmeden sonra “barınma ihtiyacı” gelir. Yüzyıllar boyunca yeme-içme ihtiyacını bile avlanarak karşılamış olan insanoğlu, tepesinde her zaman bir çatı istemiş olacak ki ev ve çadır kurmayı henüz bilmiyorken mağaralara sığınmış, oraları kendisine geçici de olsa mesken edinmiştir. Bu bakımdan diyebiliriz ki barınma ihtiyacı belki de yeme-içme kadar önemlidir insanlar için. […]

Devamını oku

Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10 Cilt PDF

Evliya Çelebi, 1611 yılında doğan ünlü Türk gezginidir. Yaşamı boyunca gezdiği topraklarda gördüklerini “Seyahatname” ismiyle kitaplaştırmış ve günümüzde bütün dünya tarafından tanınır hale gelmiştir. Seyahat aşığı olan Evliya Çelebi bu hikayesini şöyle anlatmıştır: Rüyasında İstanbul’da Yemiş İskelesi civarında Ahi Çelebi Camii’ndedir.Orada muazzam bir cemaat vardır. Dikkat eder, İslam peygamberi Muhammed’i baş tarafta görür. Dört sadık […]

Devamını oku

Koçi Bey Risalesi (Risale-i Koçi Beg) – Koçi Bey PDF

Sicill-i Osmani’ye göre, “Siyasi işlere vâkıf, kâmil ve akıllı bir zat” olan Koçi bey, Sultan IV. Murat ve Sultan İbrahim’e sunduğu raporları ile tanınan meşhur Osmanlı düşünür, yazar ve devlet adamıdır. 1650 yılı civarında vefat ettiği düşünülmektedir. Koçi Bey Risalesi (Risale-i Koçi Beg) – Koçi Bey PDF indirebilmek için buraya tıklayınız. Not: Eğer indirme linki […]

Devamını oku

Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı – Ali Cevad PDF

Doğum yeri ve tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmayan Ali Cevad, Harp Okulu mezunudur. II. Meşrutiyetten sonra sürgüne gönderilmiştir. 1914 yılında İstanbul’da vefat eden Ali Cevad’ın tarih ve coğrafya alanlarına kattığı eserleri günümüzde hala sıkça başvurulan kaynaklar arasındadır. Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı – Ali Cevad PDF indirebilmek için buraya tıklayınız. Not: Eğer indirme […]

Devamını oku

Posts navigation