Ömer Can Talu

Ermeniler ve Ermenistan (Osmanlıca Gazete haberi)

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 2 Şubat-1336 tarihli sayısında neşr edilen Ermeniler ve Ermenistan konulu bir haberinin gerçekleştirdiğim transkripsiyonu. Umarım ilginizi çeker.
İyi okumalar.

Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 2 Şubat-1336 tarihli sayısında neşr edilen Ermeniler ve Ermenistan konulu bir haberinin gerçekleştirdiğim transkripsiyonu. Umarım ilginizi çeker.
İyi okumalar.

Ermeniler ve Ermenistan

Erivan’daki Ermenistan’a gidip müstakil bir hayat yaşamayı kabul etmeyerek bulundukları yerlerde Ermenistan vücuda getirmek hayalatından bir türlü uzaklaşamayan Ermeniler, Klikya’da Fransızlar tarafından gördükleri teşvikat üzerine bundan bir ay evveline gelinceye kadar hayallerini oldukça tevsi’ etmişlerdi. Sonra bir aydan beri Fransız nokta-i nazarının bir Ermenistan te’sisine müsaid olmaması bir dereceye kadar vaziyetlerine sükun vermişti. Şimdi yine bunlarda fazla bir şımarıklık hissediyoruz. Bilhassa Paskalya münasebetiyle Atina ve civarında Müslümanları katl etmiş olan Ermeni mahbuslarının tahliye edilmiş olması, Maraş müsademesi, Fransuz Generali Keratin ve Miralay Turuman’ın garazkârane harekatı kim bilir ne ümitler veriyor ki, bu zavallılar, … Diyarbekir’e ve Kürdistan’ın çok tehlikeli mıntıkalarına yakında muzafferen geleceklerine dair haberler …lar. Müşlahaçın Jandarma Kumandanı Erhanis Jangopyan Elaziz’de Doktor Piyar Taşo’ya hitaben diyor ki:

“Fransızlar tarafından Atina’da te’sis edilen jandarma mektebinden çıktım, Haçın Jandarma Kumandanlığı’na tayin olundum. On dokuz lira maaşım vardır. Ermenistan meselesi malum oluncaya kadar buradan çıkmayacağım. İlk fırsatta oraya Jandarma Kumandanı geleceğim. Üç dört aya kadar Ermenistan malum olacaktır. Burada hükümet Fransızdır. Bayrağımızda Fransızdır. Yakında oraya da gelip intikamımızı alacağız!”

Bu intikam sözleri, bilaihtiyar vilayet-i şarkiye’de ve Kürdistan’da cereyan eden Ermeni mezalimini ihtar ettiği için bilhassa şayan-ı dikkattir. Anadolu’nun ulu cenabı yarın tarihinin çok büyük sahifelerini işgal ve tezyin edecektir. Bu gibi vesaik bu itibar ile çok kıymetlidir.

Amerika’da Boston şehrinde “Genç Ermenistan” namıyla bir gazete çıkıyor. Bunun bir diğer malumata göre Erivan Cumhuriyeti’nden bir heyet Amerika’ya giderek oradaki Ermeni gençleri toplamış, Atina ve Kafkasya’ya göndermiştir. Atina’da Mezbiyon kıt’atındaki Ermeniler firar etmekte iken mezkur heyetten Atina’ya bir müfettiş ve bir kumandan gelerek firarın önüne geçmiştir.

Transkripsiyon: Ömer Can Talu

Sözlük:
Hayalat: Hayaller
Teşvikat: Teşvikler, kışkırtmalar, isteklendirmeler
Tevsi’: Genişletme
Sükun: Durgunluk, Sakinlik
Müsademe: Silahlı çarpışma
Garazkârane: Hased ve düşmanlıkla
Vilayet-i Şarkiye: Doğu illeri
Nokta-i nazar: Görüş, fikir
Mezalim: Zulümler
İhtar: Hatırlatmak, uyarmak
Şayan-ı dikkat: Dikkate değer
Tezyin: Süslemek, donatmak
Vesaik: Vesikalar
Kıt’at: Askeri birlikler
Mezkur: Adı geçen

Ermeniler ve Ermenistan 1

Ermeniler ve Ermenistan 2

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer //
https://anahtar.tv/
[email protected]
https://www.instagram.com/omercantalu/

2 yorum

Bir Cevap Yazın

  • Ömer Bey çeviri sizin ise tarihçilere taş çıkarmışsınız.Amam bırakın bu işi biz yapalım.

    • Değerli dostum Erhan, çeviri bana ait. Lakin ben çevirileri zevk aldığım için yapıyorum. Bunu meslek olarak yapmayı düşünmüyorum. Yorumun için teşekkürler. 🙂

Takip

Paylaşımlarıma destek vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz.

Web sayfama hoş geldiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Sormak istediğiniz her konu için bana sosyal medya adreslerimden ve mail adresimden ulaşabilirsiniz.


İletişim Formu ve Mail için lütfen buraya tıklayınız.