Bugün Miraç Kandili olması ve bu gecenin de Miraç gecesi olması sebebiyle 5 Nisan 1921 tarihinde Osmanlıca Tercüman-ı Hakikat gazetesinde rastladığım ve hoş bir şekilde verilmiş olan haberin çevirisini paylaşıyorum. 

Bu vesileyle, haberdeki gibi, ben de böyle mübarek günleri memleketimizin daha güzel günlerinde yaşayabilmeyi Allah’tan diliyorum. Allah devletimize, milletimize, memleketimize zeval vermesin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çıkan Miraç gecesi haberi:

Leyle-i Mirac (Miraç Gecesi)

Bu gece, peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü teala efendimiz hazretlerinin semaya urûc buyurmalarına(yükselmelerine) musadif olan(rastlayan) leyle-i celile-i mübarekedir.(mübarek yüce gecedir) Kudsiyet ve ruhaniyeti bi-payan(sonsuz) olan bu leyle-i mübarekeyi(mübarek geceyi), hamd olsun alem-i İslam ve Türklük nisbeten iyi şerait(şartlar) altında idrak ediyor. Filhakika(Doğrusu) İslamın istinadgâh(dayanağı) olan Türklüğün kanına susayarak Müslüman ve Türk iline saldıran düşman, (…) mevkinde perişan edildiğinden bugün her Müslüman düne nazaren(bakarak) daha mesuddur.

Bu gibi eyyam(günler) ve leyal-i mübarekeyi(mübarek geceleri) atide(gelecekte) daha mesud ve müreffeh idrak etmeyi Cenab-ı Rabb-i mütealden niya eyleyen (Tercüman-ı Hakikat) kâria(bayan okuyucu) ve kâri’lerine(okuyucularına) arz-ı tebrikat eyler.(tebriklerini sunar)

Leyle-i-Mirac

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Posted by:Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer // https://anahtar.tv/ [email protected] https://www.instagram.com/omercantalu/

Bir Cevap Yazın