Değerli dostlarım değerli büyüklerim,

Uzun zamandır Osmanlı Arşiv belgelerini kullanarak, çeşitli kaynaklardan faydalanarak yazmakta olduğumuz kitabımız önümüzdeki hafta içi piyasaya sürülmek üzere kitap sitelerinde yerini almaya başlamıştır.

Masonlar ve Mason faaliyetleriyle ilgili Osmanlı Arşiv belgelerini ilk defa bu kitapta yayınladık. Bu belgeler resmi devlet belgesi olması bakımından tartışmaya mahal bırakmayacak kadar sabit kaynaklardır. Günümüzde komplo teorisi olarak lanse edilen bu konuyu, yayınlanan bu belgelerle bir nebze de olsa ciddi bir zemine taşıyabildiysek ne mutlu bize!

Bu süreçte yanımızda olan ve bizlere sürekli desteğini esirgemeyen Araştırmacı-Gazeteci-Yazar Hamza Yardımcıoğlu ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz.

Son olarak hatırlatalım, bu kitap Osmanlı Arşivi’nde bulunan Masonlukla alakalı arşiv belgelerini temel alarak yazılmıştır. Herhangi bir gruba, cemiyete, dine hakaret içermemekle beraber, belgelerin yorumlanması ve bunlar üzerinden yola çıkarak belirli bir sonuca varılmasıyla oluşturulmuştur.

Tüm dostlarımıza ve büyüklerimize selam olsun.

Kitapyurdu.com adresi

D&R adresi

İdefix adresi

Tanıtım Bülteni:

MASON LOCALARI

BİR EMİRLE KAPATILDI

14 EKİM

1935

Meclisteki masonlar, Dr. Mim Kemal’i öne katarak Reis-i Cumhur’a gitmişlerdi. Mim Kemal, Reis-i Cumhur’a hitaben: “Efendimiz biz zaten maiyet-i devletindeyiz fakat siz Meşrik-i Azam’ımız olursanız, bir pervane gibi etrafınızda dönüp dolaşırız” demiş. Reis-i Cumhur: “Peki bir şey soracağım, bana cevap veriniz de sonra… Siz Avrupa’da hangi locaya bağlısınız ve mektubunuzun ismi nedir?

“Biz Cenova’ya tabiyiz ve Reisimiz Barca Mişon cenaplarıdır.” demiş. Bunun üzerine küplere binen Mustafa Kemal Paşa onlara hitaben: “Haydi defolun buradan cehennem olun gidin. Yahudi uşakları!” Benim milletim bana kahraman sıfatı verdi ben sizin gibi bir çift Yahudiye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün locaları kapatmadığınız taktirde, yarın teşkil edeceğim, Divan’ı Harb-i Örfi’ye hepinizi verir ve astırırım. Haydi defolun karşımdan.” diyerek onları kovdu. (İbrahim Arvas, tarihi hakikatler, s.71-72)

14 Ekim 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde şöyle bir haber geçiyordu:

“İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bir emir üzerine Türkiye Mason Locaları’nın faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emri ile Türkiye masonluğunun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana’da bulunan locaları kapanmış, bunların tüm mal varlıkları hükümete intikal etmiştir.”

Peki, Atatürk kapatana kadar masonlar Türkiye’de ve Ortadoğu’da hangi faaliyetleri yürüttüler? Özellikle günümüzü şekillendiren ve çok hassas bir dönem olan Osmanlı’nın son döneminde, Türkiye’de ve Ortadoğu’da hangi adımları attılar?

Elinizdeki kitap, Osmanlı arşiv belgelerine dayanmaktadır ve Mason faaliyetlerine ait dönemin gizli kalmış belgeleri ilk kez yayınlanmaktadır.

Mason-localari-bir-emirle-kapatildi-14-Ekim-1935

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Posted by:Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer // https://anahtar.tv/ [email protected] https://www.instagram.com/omercantalu/

Bir Cevap Yazın