Ömer Can Talu

Birkaç Ufak Haber (Osmanlıca Gazeteden)

Çevirisini yaptığım 1919 yılına ait birkaç ufak haberi yayınlıyorum. İçerisinde Viyana’dan ithal ettiğimiz sandık sandık şekeri, Hükümet ve Mustafa Kemal Paşa ile alakalı bir haberi ve Azerbaycan’ın o dönem Türkiyesine yaklaşımını bulacaksınız.

İy okumalar dilerim.

Hükümet ve Mustafa Kemal Paşa

Hükümet, Mustafa Kemal Paşaya, umûr-ı resmiyede teşkilat-ı milliyenin müdahalesinden tevellüd idebilecek mahzurları iş’âr itmişdir. Kabine, teşkilat-ı mezkuranın ihtiyac-ı ahalinin istilzâm idiği faaliyete münhasır olması lazım geleceği fikrindedir.

Sözlük:
Münhasır: Dönük, ait, yönelik
İstilzam: Gerekme, gerektirme
umur: işler
tevellüd: doğmak
iş’ar: bildirme, gösterme
Hükümet-ve-Mustafa-Kemal-Paşa

Türkiye ve Azerbaycan ittihâdı

(Cağadamard) gazetesinde okunduğuna göre Azerbaycan mümessili Yusuf bey ve Ziruf dün hariciye nazırı Mustafa Reşif Paşa ile bir mülakatda bulunmuşdur. Mümessil mümaileyh Türkiye ve Azerbaycan arasında bir ittihad husulü içün istihzâr-ı sulhiye komisyonu nezdinde sarf-ı mesai itmekdedir.

Sözlük:
İstihzar: Hazırlama, hazırlanma, huzura çağırma
Mümessil: Temsilci
İttihad: Birlik
Türkiye-ve-Azerbaycan-ittihadı

24.000 Sanduk Şeker

Hükümet hesabına iştirâ idilmiş olan Viyanada bulunan yirmi dört bin sanduk şekerden dokuz bin sandukunun tevzî’ idildiği bir kısım bakisinin ise elyevm Viyanada bulunduğu harbiye nezaretine bildirilmişdir.

Sözlük:
İştira: Satın almak
tevzi’: Dağıtım, dağıtılmak
Elyevm: Bugün
Yirmi-dört-bin-sanduk-şeker

NOT: Kaynak verilerek kullanılması halinde herhangi bir problem yoktur.

Henüz oylanmadı.

Lütfen oyunuzu paylaşın

Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer //
https://anahtar.tv/
[email protected]
https://www.instagram.com/omercantalu/

Yorum ekle

Bir Cevap Yazın

Takip

Paylaşımlarıma destek vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz.

Web sayfama hoş geldiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Sormak istediğiniz her konu için bana sosyal medya adreslerimden ve mail adresimden ulaşabilirsiniz.


İletişim Formu ve Mail için lütfen buraya tıklayınız.