Sultan 1. Selim nam-ı diğer Yavuz Sultan Selim’in meşhur murabbası:

Gözlerin fitnede ebrûn ile enbâz mı ki
Dil asılmağa iver zülfüne can-bâz mı ki
Bizi kahr eyledüğün lütfuna âgâz mı ki
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Açıklaması:

Gözlerin acabâ fitnede kaşlarınla ortak mıdır?
Gönül, zülfüne (saçına) asılmak için acele edip duruyor. Acaba can-baz mıdır? (a. Cambaz mıdır? b. Canı ile mi oynamaktadır?)
Bize kahr edişin, acaba lütfuna başlangıç mıdır?
Acaba nedir? İşve midir? Cevr midir? Naz mıdır?

Dili sayd etmemde âlem bilür üstâdlığun
Key sakın âleme yayılmaya bî-dâdlığın
Bilmezem sırrı nedür bilmiş iken yâdlığın
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Açıklaması:

Gölün avlamadaki ustalığını cümle âlem bilir.
Aman dikkat et, zâlimliğin bütün cihana yayılmasın.
Beni bildiğin halde, yabancı hibi davranmanın sırrını bilemiyorum:
Acaba nedir? İşve midir? Cevr midir? Naz mıdır?

Dil nedür nesne mi var aşk odına yakmadığun
Aşk zencîrine gerden mi kodun takmadığun
Beni gördükce yüzin döndürüben bakmadığun
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Açıklaması:

Aşk ateşine yakmadığın bir şey mi kaldı ki gönlü yakmamış olasın…
Aşk zincirine takmadığın bir boyun mu bıraktın…
Beni her görüşünde, yüzünü başka tarafa çevirip bakmayışın,
Acaba nedir? İşve midir? Cevr midir? Naz mıdır?

Bu Selîmî kuluna cevri revân eyledüğün
Bunca sıdkun reh-i aşkında yalan eyledüğün
Yüzini göterüben yine nihân eyledüğün
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Açıklaması:

Bu Selîmî köelen cevri su gibi akıtışın,
Aşkının yolundaki bunca doğruluğunu yalan edişin,
Yüzünü gösterip sonra gizleyişin,
Acaba nedir? İşve midir? Cevr midir? Naz mıdır?

MURABBA – YAVUZ SULTAN SELİM HAN

Yavuz SultanSelim

5/5 (1)

Lütfen oyunuzu paylaşın

Posted by:Ömer Can Talu

Marmara University, Department of Journalism// Journalist, Photographer, Web Designer // https://anahtar.tv/ [email protected] https://www.instagram.com/omercantalu/

Bir Cevap Yazın