Ömer Can Talu

Bir Gazetecinin Günlüğü

Tag: Osmanlı’da Alman-İngiliz Nüfuzu

Osmanlı’da Alman-İngiliz Mücadelesi

Ünlü Türk mutasavvıf ve düşünürü Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi tarafından çıkarılan “Hikmet” gazetesi dönemin birçok siyasi olayını içerdiği gibi gözardı…

© 2019 Ömer Can Talu. Theme by Anders Norén.