Ömer Can Talu

Bir Gazetecinin Günlüğü

Tag: Koçi Beg

Koçi Bey Risalesi (Risale-i Koçi Beg) – Koçi Bey PDF

Sicill-i Osmani’ye göre, “Siyasi işlere vâkıf, kâmil ve akıllı bir zat” olan Koçi bey, Sultan IV. Murat ve Sultan İbrahim’e…

© 2019 Ömer Can Talu. Theme by Anders Norén.