Ömer Can Talu

Bir Gazetecinin Günlüğü

Tag: Ali Cevad

Memalik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lugatı – Ali Cevad PDF

Doğum yeri ve tarihi konusunda kesin bir bilgi bulunmayan Ali Cevad, Harp Okulu mezunudur. II. Meşrutiyetten sonra sürgüne gönderilmiştir. 1914…

© 2019 Ömer Can Talu. Theme by Anders Norén.